Disclaimer

JANZEN takes a lot of care of the creation of this website, but cannot guarantee the correctness of all the information. The user must be aware that the information can be changed without any notification up front. JANZEN cannot be held responsible for the contents of the site or the use of it.

The complete website is exclusive property of JANZEN. JANZEN gives the visitor of the site permission to copy, print and/ or use all data, under the restriction  that these data are only used for informative purposes of the visitor and with the exclusion of any multiplication, distribution, commercialization,

De volledig website is het exclusieve eigendom van JANZEN. JANZEN geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.