Home Fragrance Sticks

200 ml

Vul je huis met je lievelingsgeur

Omring je met de geur die bij je past. Via de speciale houten stokjes krijgt je favoriete parfum de kans zich te verspreiden door het huis. Geschikt voor elke gewenste kamer: van slaapkamer tot toilet, van kantoor tot keuken. Bepaal met het aantal stokjes zelf de geurintensiteit. Vrij van synthetische bestanddelen. Navulbaar.

 

Tip:
Knip gebruikte stokjes in stukken en zuig ze op met de stofzuiger voor een heerlijke geur tijdens het stofzuigen.

Verkrijgbaar in deze parfums

Sky 11
Earth 46
Sun 81
Skin 90
Grey 04
Black 22
Blue 33
Brown 51
Fuchsia 69
Orange 77
Ingrediƫnten
Sky 11
Earth 46

pinenes (alpha+beta) terpinolene (z)-3,4,5,6,6-pentamethylhept-3-en-2-one (acetyl diisoamylene, z-; koavone) 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone piperonal beta-caryophyllene trans-alpha-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-alpha) coumarin methyl cedryl ether ethoxymethoxy cyclododecane (boisambrene forte) d-limonene (r)-p-mentha-1,8-diene eugenol alpha-methylcinnamaldehyde 1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienyl)-2-buten-1-one (damascenone) isoeugenol

Sun 81

pinenes (alpha+beta) estragole (methyl chavicol) alpha-methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamic aldehyde (mmdhca) cyclamen aldehyde (2-methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde) 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone coumarin alpha-hexylcinnamaldehyde ethyllinalyl acetate nerolidol (isomer unspecified) linalyl acetate geraniol linalool geranyl acetate citral d-limonene (r)-p-mentha-1,8-diene isoeugenol 2-(2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0 (1,6)]undec-5(4)-en-5-yl)propan-1-ol

Skin 90
Grey 04
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnenerwijderd. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.
Bevat: pinenes (alpha+beta), acetic acid, anhydride, reaction products with 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene , alpha-iso-methylionone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5h)-indanone, d-limonene.
Black 22
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen verwijderd. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.
Bevat: alpha-iso-methylionone, p-tert-butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, coumarin, d-limonene, linalool ,3 and 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, cinnamaldehyde, 6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline.
Blue 33
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat p-tert-butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde ; 4-methoxy-alpha-methylbenzenepropanal ; alpha-hexylcinnamaldehyde ; coumarin ; linalool ; d-limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen verwijderd. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.
Brown 51

Gevaar Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken Veroorzaakt ernstige oogirritatie Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnenerwijderd. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: acetyl cedrene, benzyl salicylate, alpha-hexylcinnamaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, alpha-iso-methylionone, d-limonen, linalool, 3 and 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde

Fuchsia 69
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bevat acetic acid, anhydride, reaction products with 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cyclododecatriene, benzyl salicylate, alpha-hexylcinnamaldehyde, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, linalool,1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen verwijderd. Niet roken.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.
Orange 77

Gevaar Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken Veroorzaakt ernstige oogirritatie Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen verwijderd. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: 4-tert-butylcyclohexyl acetate, benzyl salicylate, p-tert-butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde), 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, alpha-iso-methylionone, piperonal,coumarin d-limonene, linalool, geranyl acetate, 3 and 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, geraniol.

Store finder

Wil jij ook een JANZEN-product proberen?

Check snel onze Store finder.

Store finder